פצע ומלח
הפה והטלפיים בחלל
יהלום
אנונימי
מנגלמוני
כוכב הלכת כן
הד
חיוך קטן
סטארט אפ
שיר סגירה / פיל
מוכרחים להמשיך לנגן